🐞 وبلاگ میراکلس 🐞 بهترین وب میراکلسی

مطالب طنز ، اخبار ، و غیره امیدوارم لحظات خوشی رو در کنار هم بگذریم 💐

عکس و بهترین کشف قرن

18:56 1399/08/20 | Pedram

ویجی :بهترین کشف قرن در خدمت شماست

پدرام:کوفتتتتتتتتتتتتت کی گفته بهترین به الصلاه بهترین کشف قرن ✌✊✌✊

خب عکس و تئوری داریم شدید یه نمونه از عکس ها 👇👇👇